ÇEREZLİK KABAK YETİŞTİRİCİLİĞİ

1- İklim istekleri: Kabak, ılık ve sıcak iklim sebzesidir. Soğuktan hoşlanmaz. Isı – 2, -3 oC’ye düştüğünde bitki ölür. Bu nedenle tohum ekimi ilkbaharda don tehlikesi kaktıktan sonra yapılmalıdır. Kabak tohumlarının ekildikleri yerde normal bir çimlenme gösterebilmesi için toprakta asgari ısının 11-12 oC olması gerekir.

2- Toprak İstekleri:Kabak bitkisi fazla seçici olmamakla birlikte derin, geçirgen, su tutma kapasitesi iyi, besin maddelerince zengin topraklar en elverişli olanlardır.

3- Gübreleme: Bitki, gelişmesi ve çeşide göre muhtelif irilikte olan meyvelerin istenilen yapıda olması için topraktan fazla oranda besin maddesi kaldırır. Yapılan araştırmalara göre ortalama olarak dekara 4-6 ton iyi yanmış çiftlik gübresi ile birlikte dekara 25-30 kg. Amonyum Nitrat, 14-16 kg. Triple Süper Fosfat (%42’lik), 20 kg %40’lık potaslı gübre  verildiğinde gayet iyi sonuç alınmaktadır.

4- Toprak İşleme: İki defa derin sürümden sonra tırmık gibi aletlerle tesviye edilir. Gerekli olan gübreleme bu aşamada yapılmalıdır.

5- Ekim: Ocak usulü ekim yapılmalıdır. Her ocağa üç adet tohum bırakılır. Ekim sırasında ocaklara bir kürek yanmış çiftlik gübresi konarak toprakla karıştırılır. 5-10 cm. derinliğinde açılan ocaklara 3-4 cm. derinliğinde tohumlar bırakılır. Dikim mesafesi Sıra arası 80 cm. sıra üzeri 50 cm. dir. İlimiz için ekim zamanı Nisan ortası, mayıs başıdır.

6- Bakım:Başlıca bakım işleri çapalama, ot alma ve tekleme oluşturmaktadır. Bitkiler çimlenip toprak yüzüne çıktıklarında her ocakta kuvvetli gelişen bir fide bırakılarak diğerleri koparılıp atılır. Sulama imkanı olan yerlerde yapılacak olan sulama tohum verimini ve iç doldurmayı olumlu yönde etkilemektedir. Kabaklar toprak yüzeyinde görüldükten sonra yabani otları temizlemek ve toprağı kabartmak amacıyla ilk çapalama yapılır. Bundan sonra ot durumuna göre 2-3 haftada bir çapalama yapılması su kaybını da engellemektedir. Ayrıca meyveler görülmeye başlandığında her bitkide 2-3 meyve kalacak şekilde ürün seyreltmesi yapılmalıdır.

7- Hasat ve Tohum Verimi: Çerezlik kabakların hasadı çeşit ve hava durumuna göre sonbahar aylarında soğuklar ve kırağılar başlamadan yapılır. Hasatta meyvelerin rengi parlak bir hal almalıdır. Hasattan sonra fazla bekletilmemelidir. Aksi halde tohumun üzerindeki zar yırtılır. Sıvı ortamla temas ederek kararır veya liflenir. Tohumlar çıkarıldıktan sonra bolca yıkanarak yapışkan kısım temizlenmelidir. Daha sonra tohumlar gölge bir yerde iyice kurutulmalı, kuru bir ortamda saklamaya alınmalıdır. Bir meyveden ortalama olarak 500-600 adet tohum bulunur. Dekara tohum verimi; yetiştirme mesafeleri, bakım şartları, bir kökte bırakılan meyve s