ELMA İÇ KURDU 
(Cydia pomonella)

Zarar Şekli :

Yumurta açıldıktan sonra çıkan ilk dönem larvalar elmanın ya çiçek çukuru veya elmanın yan tarafı ile sapa yakın kısımlarından meyvenin içine girmeye başlar. Elma iç kurdu larvası meyveye girdikten sonra meyvenin merkezine doğru tünel açmaya ve oradaki çekirdekler üzerinde beslenmeye, meyvelerin dökülmesine, ağaçta kalanların ise piyasa değerinin ve kalitesinin düşmesine sebep olur. Meyve içinde 30-40 gün beslenerek olgunlaşan larva, ağaç gövdesinin çatlamış kabukları arasında veya toprakta bulunan kalıntılar arasında kokon örmek üzere meyveyi terk eder. Bunlar daha sonra pupa olarak yada aynı yılın yaz erginleri şeklinde veya diyapoz halinde ertesi ilkbaharda erginlerin bir bölümü olarak ortaya çıkmaktadırlar.


Mücadelesi :

Kültürel Önlemler :

Öncelikle elma bahçelerinin elma iç kurdunun diğer konukçusu olan armut, ayva ve ceviz gibi meyve ağaçları ile karışık olarak kurulmamasına özen gösterilmelidir. 
Elma ağacının altına dökülen meyvelerin toplanıp uzaklaştırılması, ambalaj ve depolama yerlerinin, elma bahçelerinin kenarlarına kurulmaması, bahçenin sürümüne özen gösterilmesi ve ağaç gövdelerinin haziran ayı başlarında oluklu mukavvadan tuzak bantlar sarılarak, bunlara gelen larvaların, haftalık kontrollerle, imha edilmesi gerekmektedir.

Biyoteknik Mücadele :

Elma iç kurdunun orta ve düşük yoğunlukta bulunduğu bahçelerde uygulanabilen bir mücadele yöntemidir. Kitlesel tuzaklama yöntemiyle bu zararlıya karşı her ağaca bir adet eşeysel çekici tuzak asılarak uygulanır. Etkili sıcaklıklar toplamı 1 ocaktan itibaren 40-80 gün dereceyi bulduğu tarihten hasat sonuna kadar kitlesel tuzaklama yapılır. Populasyonu baskı altında tutabilmek için en az iki yıl üst üste uygulanması gerekir.

 

Kimyasal Mücadele :

Elma iç kurduna ait ilk ilaçlama zamanını sağlıklı bir şekilde saptamada ve yoğunluğunun tespit edilmesinde, İlimizde de uygulanan tahmin ve uyarıdaki yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlere göre ilaçlamaya karar verildikten sonra Birinci döle karşı 2, İkinci döle karşı 1 olmak üzere toplam 3 ilaçlama yapılmaktadır. Üreticilerin Elma iç kurduna karşı ilaçlama yapması gereken günler İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından ilan edilerek duyurulmaktadır.

Kullanılacak İlaçlar : 
Bu konuda geniş bilgi edinmek için en yakın İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurulmalıdır.