KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
TEL         : 0 (288) 2148046  - 2143547
FAX        : 0 (288) 2141071
e-Posta : kontrol@kirklarelitarim.gov.tr
              : kirklareli.kontrol@tarimnet.gov.tr

 

 

GIDA İLE İLGİLİ İŞ ve İŞLEMLER

5179 SAYILI GIDA KANUNU İLE İLGİLİ CEZA MİKTARLARI (2006 YILI)

KANUN MADDESİ  (5179 S.K.)

Tescil ve izin işlemlerini (Gıda Sicili-Çalışma İzni ve üretim izni almamak) yaptırmadan üretim yapmak (29-a )

Asgari teknik ve hijyenik şartları korumadan üretim yapan işyerlerine (29-a)

Miadı dolmuş gıda maddesi satmak  (29-a)

T.K.B dan üretim  izni olmayan gıda maddesini satışa sunmak veya satmak (29-a)

Sorumlu yönetici istihdam etmemek (29-c)

Sorumluluğunu yerine getirmeyen sorumlu yöneticilere (29-c)

Gıda Kodeksine uygun faaliyet yapmayan ve Etiket bilgilerinde yanlış bilgi veren işyerlerine (29-d)

Piyasaya sürülen gıdaların,  izlenebilirliğini kolaylaştırmak amacıyla, gerekli bilgileri içerecek şekilde etiketlenmesi ve tanımlanması zorunludur. İzlenebilirlik ile ilgili hükümlere uymayan (Etiketsiz, parti veya seri numarası olmadan Gıda maddesi üreten ve satan) işyerlerine (29-g)

Sağlığın korunması ile ilgili yasakları ihlal eden ve asgari teknik, hijyenik ve güvenlik şartlarını taşımadan gıda maddesi üreten ve satan işyerlerine, Gıda kodeksine uyulmaksızın gıda maddelerini imal edemez, mübadele konusu yapamaz ve muameleye tâbi tutamaz, İnsan sağlığına zarar verecek muhteviyatta gıda maddeleri üretemez, içerisine zararlı bir madde katamaz, böyle bir maddenin kalıntısını bulunduramaz ve gıdaya zararlı özelliğe yol açacak herhangi bir işlem uygulayamaz (29-ı)

Bu kanuna göre yapılacak denetimleri engelleyen işyerlerine (29-m)

İşyeri sorumluluğu ile ilgili hükümlere uymayan gerçek ve tüzel kişilere (29-h)

Acil durumlarda alınacak tedbirlere uymayan gerçek ve tüzel kişilere (29-f)

Reklam ve tanıtımlarla ilgili hükümlere aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere (29-

Tüketici haklarının korunması ile ilgili hükümlere uymayan gerçek ve tüzel kişilere (29-k) Lüzumu halinde gıdaların içeriği ve özelliği hakkında tüketicilerin bilgi sahibi olmaları sağlanır. Gıda maddeleri ile ilgili olarak tüketiciler yanıltılamaz ve yanlış yönlendirilemez. 

Üreticisi tarafından piyasadan toplattırılmasına karar verilen ürünler, bir hafta içinde toplanmak zorundadır (29-n)

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları, o yerin en büyük mülki amiri tarafından verilir.

CEZA MİKTARI  (YTL)

1.220 (Bin ikiyüzyirmi YTL) Üretimden men edilir, üretilen ürünlere el konulur.

1.220 (Bin ikiyüzyirmi YTL Durumlarını düzeltinceye kadar faaliyetten men edilir, üretilen ürünlere el konulur. İlgili mercilerce verilen otuz günlük süre içerisinde, eksikliklerini gidermezse çalışmaya esas olan izinleri iptal edilir.

1.220 (Bin ikiyüzyirmi YTL) Ürünlere el konulur ve imha edilir.

1.220 (Bin ikiyüzyirmi YTL) Ürünlere el konulur ve imha edilir.

1.220 (Bin ikiyüzyirmi YTL)Otuz gün içinde, sorumlu yönetici görevlendirmediği takdirde, faaliyetten men edilir.

305 (Üçyüzbeş YTL) Eylemin tekrarı halinde idarî para cezası iki kat artırılarak uygulanır. Üçüncü defa tekrarı halinde ise altı ay sorumlu yöneticilikten men cezası verilir

6.104 (Altıbin yüzdört YTL) Aykırılık, gıda maddelerinin etiket bilgilerinden kaynaklanıyorsa, etiket bilgileri düzeltilinceye kadar bu gıda maddelerine el konulur.

6.104 (Altıbin yüzdört YTL)  Eylemin tekrarı halinde idarî para cezası iki kat artırılarak uygulanır.

6.104 (Altıbin yüzdört YTL) ile 24.419 (yirmidörtbin dörtyüzondokuz YTL) arası ağır para cezası ve üç aydan altı aya kadar hapis cezası ve  malların müsaderesine hükmolunur.

6.104 (Altıbin yüzdört YTL)

6.104 (Altıbin yüzdört YTL)  Eylemin tekrarı halinde idarî para cezası iki kat olarak uygulanır.

6.104 (Altıbin yüzdört YTL)  Bu kişilerce ürün piyasadan toplattırılır, eylemin tekrarı halinde idarî para cezası iki kat olarak uygulanır

6.104 (Altıbin yüzdört YTL)  Eylemin tekrarı halinde idarî para cezası iki kat olarak uygulanır

6.104 (Altıbin yüzdört YTL)  Eylemin tekrarı halinde idarî para cezası iki kat olarak uygulanır.

6.104 (Altıbin yüzdört YTL)  Ürünler ilgili mercilerce toplattırılır ve masraflar yasal faizi ile birlikte üreticisinden tahsil edilir.

Eylemin tekrarından maksat, aksine hüküm bulunmayan hallerde eylemin tespit edildiği tarihten itibaren bir yıl içinde, ilk cezaya konu eylemin tekrar işlenmesidir.

Başa Dön

                                                                                                                                                                                   

Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Kolları
G1 - Meyve ve sebze işleyen iş yerleri,
G2 - Dondurulmuş gıda maddesi üreten iş yerleri,
G3 - Bisküvi, çikolata, kakaolu ve benzeri ürünleri üreten iş yerleri,
G4 - Süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri,
G5 - Çerez,cips vb. ürünleri üreten iş yerleri,
G6 - Dondurma ve yenilebilir buz ürünleri üreten iş yerleri,
G7 - Bitkisel ve siyah çay işleyen iş yerleri,
G8 - Alkollü içki üreten iş yerleri,
G9 - Maya üreten iş yerleri (ekmek, peynir ve her türlü maya),
G10 - Her türlü gıda katkı maddesi ve aroma maddesi üreten iş yerleri,
G11 - Fonksiyonel/özel beyanlı gıdalar, gıda takviyeleri ve genetik modifiye gıdaları üreten iş yerleri,
G12 - Özel beslenme amaçlı gıda maddesi üreten iş yerleri (ilgili tebliğde belirtilen ürünler),
G13 - Nişasta üreten iş yerleri,
G14 - Tuz işleyen iş yerleri,
G15 - Doğal veya fabrikasyon olarak kurutulmuş gıda, kuruyemiş işleyen iş yerleri,
G16 - Entegre fındık, fıstık vb. ürünleri işleyen iş yerleri,
G17 - İçecek tozu üreten iş yerleri,
G18 - Sıvı ve katı bitkisel yağ üreten iş yerleri,
G19 - Zeytinyağı üreten iş yerleri (yağhaneler hariç),
G20 - Şeker üreten iş yerleri (paketleme hariç),
G21 - Hazır çorba ve bulyon, puding, toz karışımlar, mayonez, sos vb. üreten iş yerleri,
G22 - Alkolsüz içecek üreten iş yerleri,
G23 - Vaks ve/veya sakız bazı (sakız mayası, gumbase) üreten iş yerleri,
G24 - Gıda ışınlaması yapan iş yerleri,
G25 - Yağhaneler ve yağ dolum yerleri,
G26 - Makarna ve irmik üreten iş yerleri,
G27 - Un üreten iş yerleri,
G28 – Ekmek ve ekmek çeşitleri üreten iş yerleri,
G29 - Unlu mamuller üreten iş yerleri,
G30 - Bulgur üreten iş yerleri,
G31 - Şeker paketleme iş yerleri,
G32 - Pasta, börek, hamur ve süt tatlıları gibi her türlü pastacılık ürünlerini üreten iş yerleri,
G33 - Şekerleme üreten iş yerleri,
G34 - Tahin, helva ve pekmez üreten iş yerleri,
G35 - Hazır yemek üreten işyerleri, yemek fabrikaları,
G36 - Sakız üreten iş yerleri,
G37 - Fermente ve salamura ürün üreten iş yerleri,
G38 - Baharat işleyen iş yerleri,
G39 - İçme amaçlı doğal bitkileri işleyen, aromatik yağ üreten iş yerleri,
G40 - Buz üreten iş yerleri,
G41 - Soğuk hava depoları,
G42 - Meyve sebze paketleme, boylama, sarartma ve mumlama yapan iş yerleri,
G43 - Yumurta paketleyen iş yerleri,
G44 - Gıda maddeleri ambalâjlayan iş yerleri,
G45 - Et ve et ürünleri üretim tesisleri (sakatat temizleme ve işleme yerleri dâhil),
G46 - Su ürünleri işleyen iş yerleri,
G47- Bal, polen, arı sütü ve temel petek üreten ve ambalâjlayan iş yerleri,
G48 - Plâstik esaslı gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten iş yerleri,
G49 - Cam esaslı gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten iş yerleri,
G50 - Kâğıt esaslı gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten iş yerleri,
G51 - Metal esaslı gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten iş yerleri,
G52 - Ahşap esaslı gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten iş yerleri,
G53 - Seramik esaslı gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerleri,
G54 - Gıda ile temasta bulunan diğer madde ve malzemeleri üreten iş yerleri,
G55 - Hububat ve bakliyat üreten iş yerleri,
G56 - Diğer gıda maddelerini üreten iş yerleri,

Başa Dön

                                                                                                                                                                                   

Resmi Gazete Tarihi:10.09.2005-25932
 
Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
MADDE 1 — 27/8/2004 tarihli ve 25566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"c) Çalışma izni ve gıda sicili belgesinin kaybolması hâlinde; ülke genelinde yayım yapan gazetelerden birine zayi ilanı verilmek suretiyle belgenin geçersizliği ilan edildikten sonra veya okunamayacak şekilde tahrip olması hâlinde, tahrip olmuş belgenin aslı bir dilekçeye eklenerek ilgili mercie başvurulur ve bu belge yeniden düzenlenir."
MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasına (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (j) bendi eklenmiştir.
"j) Üretim izni belgesinin kaybolması hâlinde; ülke genelinde yayım yapan gazetelerden birine zayi ilanı verilmek suretiyle belgenin geçersizliği ilan edildikten sonra veya okunamayacak şekilde tahrip olması hâlinde, tahrip olmuş belgenin aslı bir dilekçeye eklenerek ilgili mercie başvurulur ve bu belge yeniden düzenlenir."
MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"a) Gıda üreten ve 60 beygir gücünün üzerinde motor gücü bulunan veya 10 ve üzerinde işçi çalıştıran veya et ve et ürünlerini üreten veya su ürünlerini işleyen veya hazır yemek üreten iş yerleri veya yemek fabrikaları veya her türlü gıda katkı karışımları üreten iş yerlerinde; en az 4 yıllık lisans eğitimi almış ziraat, gıda, kimya mühendisleri, veteriner hekimler, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri ve biyologlar ile gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer meslek gruplarına mensup kişilerin eğitim dallarına ve üretimin niteliğine göre sorumlu yönetici olarak istihdam edilmeleri her bir iş yeri için zorunludur.
En az 4 yıllık lisans eğitimi almış Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Beslenme Bölümü mezunları ve Diyetisyenler yemek fabrikasında her bir iş yeri için sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilirler."
MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 7/A ve 7/B nolu ekleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
EK: 7/A
Gıda İşletmelerinde Üretimin Niteliğine Göre Sorumlu Yönetici
Olarak İstihdam Edilecek Meslek Mensupları
1- Et ve Et Ürünleri Üreten/Ambalajlayan İş Yerleri: Veteriner Hekim, Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi (Gıda+Zootekni).
2- Hayvan Kesim Yerleri: Veteriner Hekim.
3- Süt ve Süt Ürünleri, Dondurma ve Yenilebilir Buzlu Ürünleri Üreten/Ambalajlayan İş Yerleri: Veteriner Hekim, Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi (Gıda+Süt+Zootekni).
4- Meyve/Sebze İşleyen İş Yerleri (konserve, reçel-salça-meyve suyu-işlenmiş meyve-dondurulmuş meyve-tahin pekmez ...vb.): Ziraat Mühendisi (Gıda+Süt+Bahçe Bitkileri), Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager.
5- Meyve/Sebze Ambalâjlayan İş Yerleri (taze/kurutulmuş): Ziraat Mühendisi (tüm bölümler), Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager, Biyolog.
6- Tuz ve Çay Üreten İş Yerleri (bitkisel, meyve, siyah...vb.): Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi (tüm bölümler), Kimya Mühendisi, Kimyager.
7- Unlu Mamuller (simit-yufka-kadayıf-galeta...vb.), Ekmek ve Ekmek Çeşitleri, Pastacılık Ürünleri, Un, Bulgur ve Makarna Üreten İş Yerleri ile Hububat ve Bakliyat İşleyen İş Yerleri: Ziraat Mühendisi (tüm bölümler), Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager, Biyolog.
8- Margarin, Aromatik Yağ ve Bitkisel Yağ Üreten İş Yerleri (zeytinyağı dâhil): Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi [Gıda+Süt+Bahçe Bitkileri (sadece ham yağ üretiminde)], Kimya Mühendisi, Kimyager, Ziraat Fakültesinin diğer bölümleri (sadece dolum yapan iş yerlerinde).
9- Şeker ve Şekerli Ürünler Üreten İş Yerleri (bisküvi-çikolata-kokolin-gofret-helva-lokum-şekerleme...vb): Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi [Gıda+Süt+Bahçe Bitkileri (sadece şeker fabrikası)], Kimya Mühendisi, Kimyager.
10- Alkollü İçki Üreten İş Yerleri: Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi (Gıda), Kimya Mühendisi, Kimyager.
11- Alkolsüz İçecek Üreten İş Yerleri (içecek tozları dâhil): Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi (Gıda+Süt), Kimya Mühendisi, Kimyager.
12- Bal, Polen, Arı Sütü ve Temel Petek Üreten/Ambalâjlayan İş Yerleri: Ziraat Mühendisi (Gıda+Zootekni), Veteriner Hekim, Gıda Mühendisi.
13- Baharat ve Kuru Yemiş İşleyen İş Yerleri: Ziraat Mühendisi (tüm bölümler), Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager, Biyolog.
14- Toz Karışımlar, Sakız, Vaks/Sakız Bazı, Nişasta, Çerez, Cips, Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar, Çocuk Besinleri ve Hazır Çorba Üreten İş Yerleri: Ziraat Mühendisi (Gıda+Süt), Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager.
15- Hazır Yemek Üreten İş Yerleri ile Entegre Fındık/Fıstık İşleyen İş Yerleri: Ziraat Mühendisi (Gıda+Süt), Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager.
16- Yemek Fabrikaları (tabldot yemek-soğuk meze...vb): Ziraat Mühendisi (Gıda+Süt), Gıda Mühendisi, Veteriner Hekim, Kimya Mühendisi, Kimyager, Diyetisyen, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Beslenme Bölümü Mezunu (4 Yıllık).
17- Maya, Fermente ve Salamura Ürünleri Üreten İş Yerleri (sirke-yaprak-turşu, zeytin vb.): Ziraat Mühendisi (Gıda+Süt+Bahçe Bitkileri), Gıda Mühendisi, Biyolog.
18- Gıda Katkı Maddeleri, Aroma Maddelerini Üreten/Ambalâjlayan İş Yerleri: Ziraat Mühendisi (Gıda+Süt), Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager.
19- Su Ürünleri İşleyen İş Yerleri: Su Ürünleri Mühendisi, Ziraat Mühendisi (Gıda +Su Ürünleri+Zootekni), Gıda Mühendisi, Veteriner Hekim, Biyolog.
20- Yumurta Ambalâjlayan İş Yerleri: Ziraat Mühendisi (tüm bölümler), Gıda Mühendisi, Veteriner Hekim, Biyolog, Kimya Mühendisi, Kimyager.
21- Soğuk Hava Depoları, Sade Buz Üreten İş Yerleri: Ziraat Mühendisi (tüm bölümler), Gıda Mühendisi, Veteriner Hekim, Kimya Mühendisi, Kimyager, Biyolog.
22- Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri: Gıda Mühendisi, Makine Mühendisi, Petrol Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Ziraat Mühendisi (Gıda+Süt+Makine), Kimya Mühendisi, Kimyager.
23- Sadece Gıda Maddelerini Ambalâjlayan İş Yerleri: Ziraat Mühendisi (tüm bölümler), Gıda Mühendisi, Biyolog, Kimya Mühendisi, Kimyager.
24- Gıda Işınlaması Yapan İş Yerleri: Ziraat Mühendisi (Gıda), Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager.
EK: 7/B
Gıda İşletmelerinde Üretimin Niteliğine Göre Sorumlu Yönetici
Olarak İstihdam Edilecek Meslek Mensupları
1- Taze-Kuru Meyve/Sebze Ambalâjlayan İş Yerleri: Gıda Teknikeri, Tarım (Ziraat) Teknikeri, Meyve Sebze İşleme Teknikeri, Süt Teknikeri, Gıda Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni, Çevre Sağlık Teknisyeni, Ev Ekonomisi Teknisyeni, Tarım Meslek Lisesi Mezunu Laborant.
2- Bitkisel Çay, Çay ve Tuz Ambalâjlayan İş Yerleri: Gıda Teknikeri, Tarım Teknikeri, Meyve Sebze İşleme Teknikeri, Süt Teknikeri, Gıda Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni, Çevre Sağlık Teknisyeni, Ev Ekonomisi Teknisyeni, Tarım Meslek Lisesi Mezunu Laborant.
3- Unlu Mamuller Üreten İş Yerleri (simit, yufka, galeta vb.): Gıda Teknikeri, Tarım Teknikeri, Süt Teknikeri, Gıda Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni, Çevre Sağlık Teknisyeni, Ev Ekonomisi Teknisyeni, Tarım Meslek Lisesi Mezunu Laborant, gıda bilimi konusunda eğitim almış diğer teknikerler.
4- Ekmek ve Ekmek Çeşitleri ile Pastacılık Ürünleri Üreten İş Yerleri: Gıda Teknikeri, Tarım Teknikeri, Gıda Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni, Çevre Sağlık Teknisyeni, Ev Ekonomisi Teknisyeni, Tarım Meslek Lisesi Mezunu Laborant, gıda bilimi konusunda eğitim almış diğer teknikerler.
5- Un, Bulgur Üreten İş Yerleri ile Hububat ve Bakliyat İşleyen/Ambalâjlayan İş Yerleri: Gıda Teknikeri, Tarım Teknikeri, Gıda Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni, Çevre Sağlık Teknisyeni, Ev Ekonomisi Teknisyeni, Tarım Meslek Lisesi Mezunu Laborant.
6- Bitkisel Sıvı Yağ Üreten/Ambalâjlayan İş Yerleri: Yağ Endüstrisi Teknikeri, Gıda Teknikeri, Tarım Teknikeri, Gıda Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni, Çevre Sağlık Teknisyeni, Ev Ekonomisi Teknisyeni, Tarım Meslek Lisesi Mezunu Laborant.
7- Şeker Ambalâjlayan İş Yerleri: Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknikeri, Gıda Teknikeri, Tarım Teknikeri, Gıda Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni, Ev Ekonomisi Teknisyeni.
8- Kuruyemiş ve Baharat Ambalâjlayan İş Yerleri: Gıda Teknikeri, Tarım Teknikeri, Meyve Sebze İşleme Teknikeri, Gıda Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni, Çevre Sağlık Teknisyeni, Ev Ekonomisi Teknisyeni, Tarım Meslek Lisesi Mezunu Laborant.
9- Mantar Üreten/Ambalâjlayan İş Yerleri: Mantarcılık Teknikeri, Gıda Teknikeri, Tarım Teknikeri, Meyve Sebze İşleme Teknikeri, Gıda Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni.
10- Bal, Polen ve Arı Sütü Üreten/Ambalâjlayan İş Yerleri: Arıcılık Teknikeri, Gıda Teknikeri, Tarım Teknikeri, Et Teknikeri, Gıda Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyeni.
11- Salamura Ürünler Üreten İş Yerleri: Gıda Teknikeri, Tarım Teknikeri, Meyve Sebze İşleme Teknikeri, Süt Teknikeri, Gıda Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni, Çevre Sağlık Teknisyeni, Ev Ekonomisi Teknisyeni, Tarım Meslek Lisesi Mezunu Laborant.
12- Süt ve Süt Ürünleri, Dondurma ve Yenilebilir Buzlu Ürünleri Üreten/Ambalajlayan İş Yerleri: Süt Teknikeri, Gıda Teknikeri, Tarım Teknikeri, Gıda Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni, Tarım Meslek Lisesi Mezunu Laborant, Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyeni.
13- Yukarıda Sayılanlar Dışındaki Diğer Gıda Maddelerini Ambalâjlayan İş Yerleri: Gıda Teknikeri, Tarım Teknikeri, Et Teknikeri, Gıda Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni, Çevre Sağlık Teknisyeni, Ev Ekonomisi Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Tarım Meslek Lisesi Mezunu Laborant.
14- Yukarıda sayılan meslek gruplarının dışında, gıda bilimi konusunda eğitim almış olan diğer meslek mensuplarının hangi iş kolunda sorumlu yönetici olarak istihdam edilebileceği Bakanlık iznine tâbidir."
Yürürlük
MADDE 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
 Başa Dön

                                                                                                                                                                                   

ÜRETİM İZNİ İŞLEMLERİ

 Üretim İzni

 - “Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinin çalışma izni ve gıda sicili ve üretim izni işlemleri ile sorumlu yönetici istihdamı hakkındaki” yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten iş yerleri üretime başlamadan önce imal edecekleri her ürünü ilgili mercie tescil ettirerek izin almak zorundadırlar. Bu amaçla;

a) Türk Gıda Kodeksi’nde tanımı yapılarak ürün tebliği yayımlanmış gıdalar için üretim izni almak isteyenler Ek-1’de yer alan beyanname ve ürün etiket örneği ile birlikte ilgili mercie başvurur.

b) Ürün tebliği yayımlanmamış gıdalar için üretim izni almak isteyenler Ek-2’deki bilgi ve belgelerle ilgili mercie başvurur.

c) Gıda ile temas eden madde ve malzemeler için üretim izni almak isteyenler Ek-3’deki bilgi ve belgelerle ilgili mercie başvurur.

d) Üretim izni başvuruları ilgili mercie yapılır. Dosyaların eksiksiz ve tam olması durumunda işlemler, başvuru dosyasının kabul tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde değerlendirilir. İnceleme sonucu uygun olan ürünlere ilgili merci tarafından Üretim İzni belgesi düzenlenir.

e) Üretim izni belgeleri; üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişiler, marka, adres, faaliyet konusu ve üretilen ürün için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi hâlinde belge geçerliliğini kaybeder. Bu durumda, değişiklikle ilgili bilgi, belge ve üretim izni belgelerinin aslı bir dilekçeye eklenerek üç ay içinde ilgili mercie başvurulur ve bu belgeler ilgili merci tarafından yeniden düzenlenir.

f) Aynı yüzde bileşene haiz ürünler birden fazla marka ile üretilip piyasaya arz edilebilir.

g) Üretim izin belgesi olmayan ürünler piyasaya sunulamaz.

h) Bakanlıkça yapılan yeni düzenlemelere veya iş yerinin ilgili mercie ibraz ettiği beyanlarına uygun olmayarak ürünü imal etmesi hâlinde, söz konusu ürüne ait üretim izni belgesi iptal edilir.

i) İş kollarına göre üretim izinlerinin hangi merci tarafından verileceği Bakanlıkça belirlenir.

 Ek:1

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
...................... İL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

TÜRK GIDA KODEKSİ’NDE TANIMI YAPILARAK ÜRÜN TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞ ÜRÜNLER İÇİN ÜRETİM İZNİNE ESAS BEYANNAME

İŞ YERİNİN ÜNVANI

 

İŞ YERİ SAHİBİNİN ADI-SOYADI

 

FAALİYET KONUSU

 

İŞ YERİ ADRESİ VARSA E-MAİL ADRESİ

 

TELEFON /FAKS NUMARASI

 

ÇALIŞMA İZNİ VE SİCİL TARİHİ/NO

 

MARKA (TESCİLLİ VEYA BAŞVURUSU YAPILMIŞ)

 

SORUMLU YÖNETİCİNİN ADI-SOYADI

 

MESLEĞİ/BÖLÜMÜ

 

NOTER SÖZLEŞMESİ

BİTİŞ TARİHİ : ..../..../.......

SORUMLU YÖNETİCİ BELGESİ

BİTİŞ TARİHİ : ..../..../.......

FASON ÜRETİM YAPTIRAN FİRMA ADI

 

ÜRÜNLER VE ÜRÜNLERİ İLGİLENDİREN TEBLİĞ/TEBLİĞLER

 

 

5179 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre çıkartılmış olan Yönetmelik ve Tebliğ/Tebliğlere göre üretim yapacağımızı beyan ve taahhüt ederiz. Aksi durumun tespit edilmesi durumunda söz konusu izin/ izinlerin iptal edilerek, 5179 Sayılı Kanun’un öngördüğü cezayı şimdiden kabul ederiz. ...../...../.....

Sorumlu Yönetici

İş YerSahibi/Yetkilisi

Adı-Soyadı-Tarih

Adı-Soyadı-Tarih

İMZA

İMZA

 

ETİKET ÖRNEĞİ

 

Gıda Maddesinin Adı                :
İçindekiler                               :
Üretici Firmanın Adı                 :
Adresi                                    :
Üretim Yeri Adresi                   :
Üretim Tarihi                           :
 
 Son Tüketim Tarihi veya Raf Ömrü : Üretim tarihinden itibaren .... Gündür.
 
Net Miktarı                                          :  ........... Gr.
 
Orijin Ülke                                           : T.M.
 
Parti Numarası ve/veya seri numarası  :
 
 
 
TÜRK GIDA KODEKSİ “…………………. TEBLİĞİ”NE UYGUNDUR.
 
 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ..../...../........Tarih ve .............. Sayılı izni ile üretilmiştir.
 
 
İŞYERİ SAHİBİNİN                 S.YÖNETİCİNİN
ADI VE SOYADI
İMZASI                                 ADI VE SOYADI
İşyeri Kaşesi                        MESLEĞİ-İMZASI 
 
 
 ETİKET ÖRNEĞİ
 
Gıda Maddesinin Adı               :
İçindekiler                             :
Üretici Firmanın Adı                :
Adresi                                   :
Üretim Yeri Adresi                 :
Üretim Tarihi                         :
Son Tüketim Tarihi                :
Net Miktarı                            : 
Orijin Ülke                             : T.M.
 
Parti Numarası ve/veya seri numarası  :
 
Muhafaza şartları veya özel şartlar        :
 
 
TÜRK GIDA KODEKSİ’ NE UYGUNDUR.
 
 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ..../...../........Tarih ve .............. Sayılı izni ile üretilmiştir.
 
 
 
 
İŞYERİ SAHİBİNİN        S.YÖNETİCİNİN
ADI VE SOYADI-
İMZASI                                   
                                       ADI VE SOYADI
İşyeri Kaşesi                    MESLEĞİ-İMZASI 
 
  
İMZA                                           İMZA
 
  
 
EK- 2
 
 
ÜRÜN KODEKSLERİ (TEBLİĞLERİ) YAYIMLANMAMIŞ GIDALAR İÇİN
ÜRETİM İZNİ BAŞVURUSU
a. Dilekçe,
b. Çalışma izni ve gıda sicili belgesi sureti,
c. Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir),
d. Marka tescil belgesi (marka adı yazılabilmesi için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurduğuna dair belge ve emtia listesi),
e. Üretilecek ürünün bileşen listesi ve bileşenlerin miktarı,
f. Üretim teknolojisi, üretim akış şeması,
g. Türk Gıda Kodeksi’ne uygun etiket örneği,
 
 
EK-3
 
GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER İÇİN
ÜRETİM İZNİ BAŞVURUSU
 a) Dilekçe,
b) Çalışma izni ve gıda sicili belgesi sureti,
c) Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir),
d) Marka tescil belgesi (marka adı yazılabilmesi için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurduğuna dair belge ve emtia listesi),
e) Üretim teknolojisi, üretim akış şeması,
f) Üretilecek maddenin hangi gıda (katı-sıvı-gıda) ile temasta kullanılacağına dair bilgi,
g) Ham maddenin ticarî ve kimyasal adı,
h) Katkı maddesi kullanılacak ise kullanım amacı ve yüzde miktarı,
i) Boyar madde uygulaması yapılacaksa kullanılan boyaların ticarî ve kimyasal adı ile uluslar arası indeks numarası ayrıca, masterback boyada yüzde miktar ve taşıyıcısı,

 

Dış ambalâj etiket örneğinde en az aşağıdaki bilgiler bulunacaktır

:

Ürünün ticarî ve kimyasal adı

:

Üretim tarihi

:

Ambalâj içindeki ürün miktarı

:

Parti ve seri numarası

:

Üretildiği firma adı ve adresi

:

Depolama koşulları

:

"Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ............... tarih ve ......... sayılı izni ile üretilmiştir.”
ifadesi

 

 

İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                     KIRKLARELİ
 
 
560 Sayılı KHK’nin değiştirilerek kabulü hakkında 5179 sayılı kanun ile buna dayalı olarak çıkarılan yönetmelikler gereği  Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üreteceğimiz …………… için üretim izni işlemlerinin yapılması hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ederim. …../…./…….
 
  
 İŞYERİ YETKİLİSİ                  SORUMLU YÖNETİCİ

 

--------------------------------------------------------

AKIM ŞEMASI ÖRNEĞİ

……………………………. EKMEK  FIRINI

EKMEK AKIM ŞEMASI

HAMMADDE (UN)

KATKI İLAVESİ

SU KATILMASI

KARIŞTIRMA

MAYA İLAVESİ

TUZ KATILMASI

KARIŞTIRMA

HAMUR OLUŞUMU

ÖN FERMANTASYONA BIRAKMA

KESME

ŞEKİL VERME

SON FERMANTASYON

PİŞİRME

SATIŞ

İŞYERİ SAHİBİ              SORUMLU YÖNETİCİ

 

---------------------------------------------------

AKIM ŞEMASI ÖRNEĞİ

 POĞAÇA AKIM ŞEMASI

HAMMADDE (UN)

KATKI İLAVESİ

SU KATILMASI

KARIŞTIRMA

MAYA İLAVESİ

 TUZ KATILMASI

KARIŞTIRMA

HARCINI KATMA(PEYNİR-KIYMA)

ÖN FERMANTASYONA BIRAKMA

ŞEKİL VERME

YUMURTA SÜRME

PİŞİRME

SATIŞ

 İŞYERİ SAHİBİ             SORUMLU YÖNETİCİ 

 NOT: Yukarıdaki akım şemaları örnek olarak verilmiş olup, esas olan işletmenin ürettiği her ürün için üretim aşamasındaki beyanı olarak düzenlenir.

 

DONDURMA AKIM ŞEMASI

 

 

 

 

SÜT

 

 

HAMMADDE

 

 

 

 

SÜTÜN SÜZÜLMESİ

 

 

 

 

ISITMA

 

 

 

 

ŞEKER SALEP KATILMASI

 

 

 

 

ÇEŞNİ VE MEYVE KATIMI

 

 

 

 

KAYNATMA

 

 

 

 

MEYVE AROMASI+SOĞUTMA

 

 

 

 

DONDURMA

 

 

 

 

SATIŞA SUNUM

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞYERİ YETKİLİSİ

SORUMLU YÖNETİCİ

Başa Dön

                                                                                                                                                                                   

GIDA ÜRETİM, SATIŞ VE TOPLU TÜKETİM YERLERİNİN
KONTROL VE DENETİMLERİ

A- Denetimlerde her işyeri için Bakanlıkça hazırlanan bir kontrol formu doldurulur.  Kontrol formunda, denetimle ilgili olarak her maddenin karşısında konunun önem derecesine göre 1, 2, 4 ve 5 puan olmak üzere ağırlık puanlar (AP) 100 puan üzerinden tespit edilmiştir. Denetlenen husus, kontrol formundaki koşullara uyarsa verilen puan (VP) hanesine ağırlık puanı (-) olarak işaretlenir.

Ağırlık puanı 5 olan bir husus, eksik veya yetersiz ise (-5) ağırlık puanı 4 olan bir husus, eksik veya yetersiz ise (-4); ağırlık puanı 2 olan bir husus, eksik veya yetersiz ise (-2); ağırlık puanı 1 olan bir husus, eksik veya yetersiz ise (-1) olarak puanlandırılır. Ağırlık puanlar sabittir, daha az daha çok olarak işaretlenmez

B- Gıda üretim, satan ve toplu tüketim yerlerinin kontrol ve denetimine ilişkin olarak hazırlanan ve talimat ekinde (Ek-8; Ek-9) yer alan kontrol ve denetim formlarının düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar,

·         Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri için denetim Formları Ek-8 de belirtildiği gibi değerlendirilir. Denetim formunda ağırlık puanı (5) olarak tespit edilenler, sağlık için tehlike oluşturan unsurlardır. Bunlar için verilen puan (-5) olarak tespit edildi ise eksiklikler giderilene kadar üretim yerinin faaliyeti durdurulur.

·         Denetim formunda (4) ağırlık puanına sahip olan hususlarda (-4) olarak işaretlenmiş hususlar varsa durumun düzeltilmesi için gıda üretim yerine 5 gün süre tanınır. Bu süre sonunda eksikliklerini gidermeyenlerin faaliyeti, bu durum düzeltinceye kadar durdurulur ve 5179 sayılı Kanuna göre işlem yapılır.

·         Denetim formunda (2) ve (1) ağırlık puanı verilen hususlar için, verilen puan toplamı;

ü      (-15) puandan az ise: belirlenen eksikliklerin tamamlanması için 15 gün süre tanınır. Bu süre içinde eksikliklerini tamamlamayanların faaliyeti durdurulur ve 5179 sayılı Kanuna göre işlem yapılır.

ü      (-30) puana kadar ise: Eksikliklerini tamamlaması için 10 gün süre tanınır. Verilen süre sonunda eksikliklerini tamamlamayanların faaliyeti durdurulur ve 5179 sayılı Kanuna göre işlem yapılır.

ü      (-30) puandan fazla ise: Eksikliklerini tamamlaması için 7 gün süre tanınır. Verilen süre içinde eksikliklerini tamamlamayanların faaliyeti durdurulur ve 5179 sayılı Kanuna göre işlem yapılır.

C- Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri satan ve toplu tüketime sunan işyerleri için denetim Formları Ek-9 da belirtildiği gibi değerlendirilir.

·         Denetim formunda (5) ağırlık puanına sahip olan hususlardan herhangi biri  (-5) olarak işaretlenirse, 5 gün içerisinde durumun düzeltilmesi,

·         Ağırlık puanı (4) tespit edilen hususlardan herhangi biri (-4) olarak işaretlenirse, 7 gün içinde durumun düzeltilmesi,

·         Denetim formunda (2) ve (1) ağırlık puanı verilen hususlar için, verilen puan toplamı;

ü      (-15) puandan az ise, 15 gün içinde durumun düzeltilmesi,

ü      (-15) puandan fazla ise, 10 gün içinde durumun düzeltilmesi gerekmektedir.

Verilen süre içinde eksikliklerini tamamlamayanların faaliyeti durdurulur ve 5179 sayılı Kanuna göre işlem yapılır.

 

GIDA MADDELERİ ÜRETEN İŞYERLERİNE AİT KONTROL VE DENETİM FORMU

İŞYERİ HAKKINDA BİLGİLER

SEKTÖRÜ:

ÇALIŞMA İZNİ VE GIDA SİCİLİ NO’SU:

İŞYERİNİN ÜNVANI:

ADRESİ:

TELEFON:

İŞLETME SAHİBİNİN ADI SOYADI:

SORUMLU YÖNETİCİ ADI SOYADI:

KONTROL VE DENETİM TARİHİ:

KONTROL VE DENETİMİN AMACI

   ÇALIŞMA İZNİ VE GIDA SİCİLİ

   ÜRETİM İZNİ

   RUTİN KONTROL VE DENETİM

               İHBAR VE ŞİKAYET

               BİLDİRİM KONTROLÜ VE DENETİMİ

               İZLENEBİLİRLİK KONTROLÜ VE DENETİMİ

               DİĞER

 

AP

VP

 

AP

VP

 

AP

VP

 

AP

VP

1- İŞLETME ÇEVRESİ

a) Kontaminasyona yol açacak çöp ve atık yığınları, su birikintileri, zararlı canlıların yerleşmesine yol açacak ortamların olmaması

1

 

m) Buhar üretiminde, soğutmada, yangın söndürmede ve benzeri işlerde kullanılan ve gıdalarla temas etmemesi gereken suların tamamen ayrı hatlarda taşınması

4

 

c) Alet ve ekipmanın pürüzsüz ve kontaminasyona yol açmayacak materyalden yapılmış olması

5

 

f) Üretim esnasında takı takılmaması

1

 

2 İŞLETME İÇİ

a) Duvarların su geçirmez, yıkanabilir, haşere yerleşmesine izin vermeyen, pürüzsüz ve açık renkli malzemelerden yapılmış olması

1

 

n) Tuvaletler ve el yıkama yerlerinde daimi sıcak ve soğuk su, sıvı sabun, el kurutma cihazı veya kağıt havlu bulunması

2

 

d) Temizlenmiş alet ve ekipmanların iç kısımlarında el değmeyecek şekilde taşınması

1

 

g) Personel gözetiminden sorumlu bir eleman olması

1

 

b) Pencerelerin ve benzeri açık yerlerin ince gözenekli kolay temizlenebilen tel kafeslerle kapatılmış olması

1

 

o) Tuvaletlerin, gıdaların işlendiği yerlerden ayrı bir yerde olması, işletme içinden geçiş olmaması

5

 

e) Kullanımı zorunlu durumlar dışında işlenmemiş tahta gibi yeterince temizlenemeyen ve dezenfekte edilemeyen materyallerin kullanılmaması

1

 

6- PAKETLEME VE DEPOLAMA

a) Zararlı canlıların girmesine izin vermeyecek şekilde dizayn edilmesi

4

 

c) Kapıların su geçirmez ve pürüzsüz malzemelerden yapılmış olması

1

 

p) Yeterli sayıda tuvalet, el yıkama, duş odalarının olması

1

 

f) Bıçak, spatül gibi malzemelerin steril olması

1

 

b) Hammadde diğer üretim girdileri, mamul maddeler yedek alet ve ekipmanlar ambalaj materyallerinin temiz ve ayrı yerlerde depolanması

4

 

d) Zeminin su geçirmez, çatlak ve kaygan olmayan yıkanabilir, temizlik ve dezenfeksiyona uygun malzemelerden yapılmış olması

1

 

r) Soyunma odalarının ayrı ve temiz olması

1

 

g) Atık maddelerin depolanması ve uzaklaştırılması için kullanılan alet ve ekipmanın işaretlenmesi

1

 

c) Çabuk bozulabilecek gıdaların depolarda uygun ısılarda tutulması

1

 

e) Zeminin temizlik atıklarının akabilmesi için yeterli eğime sahip olması

1

 

s) İşyerinde ilkyardım yapılabilecek malzemenin olması

1

 

h) İşyerinin gerekli bölümlerinde basınç, sıcaklık ve akış göstergelerinin ve kaydetme cihazlarının olması

1

 

7- GENEL TEMİZLİK

a) Her parti üretiminden sonra genel temizlik yapılması

2

 

f) Tavanın yoğunlaşma, damlama, kir birikmesi ve küf oluşmasına izin vermeyecek şekilde düzenlenmiş olması

2

 

t) İşletme yemekhanesinin hijyenik koşullara uygun olması

2

 

ı) Alet ve ekipmanın bakımında kullanılan madeni yağların gıda ile temasının olmaması

2

 

b) Genel temizlikten sorumlu işçilerin üretim hattı işçilerinden ayrı olması

2

 

g) Havalandırmanın, duman, koku, is ve buharlaşmaya engel olacak, ısıyı muhafaza edecek, toz, kir ve haşere girişini önleyecek şekilde düzenlenmiş olması

2

 

u) Laboratuvarların hijyenik koşullara uygun ve gıdaların işlendiği yerlerden uzak olması

1

 

j) İşyerinde kullanılan alet ve ekipmanın yapılacak temizlik ve bakımını engellemeyecek şekilde yerleştirilmesi

1

 

c) İşletmede temizliği kontrol eden bir sorumlu bulunması

1

 

h) Bodrum ve çatı aralarının periyodik olarak temizlenmesi ve ilaçlanmaya uygun olması

1

 

v) İşletme içinde uyarıcı yazıların bulunması

1

 

5) PERSONEL

a) Personele ait sağlık kontrol raporlarının olması

5

 

d) Temizlik için kullanılan araç ve gerecin hijyenik olması, işin özelliğine göre üretim yeri girişlerinde dezenfektan içeren küvet bulunması

2

 

I) Aydınlatmanın gün ışığına eşdeğer bir şekilde yapılmış olması, ampullerin muhafaza içinde olması

1

 

3- HAMMADDE

a) Hammaddelerin işyeri girişinde tozlanmaya, kirlenmeye, bozulmaya yol açmayacak şekilde kabul edilmesi

4

 

b) Sağlık açısından uygun olmayan personelin gıda işleme sahasında çalıştırılmaması

4

 

e) Mikrobiyolojik bulaşmanın önem taşıdığı işyerlerinde oda havasının sanitasyonunun göstergesi olan ortam petrisinin her hafta belli yerlere konularak kontrol edilmesi

1

 

j) Çöpe atıklar için uygun sayıda kapalı ve kolay temizlenebilir kapların olması

2

 

b) Hammaddelerin ve katkı maddeleri stoklarının fabrika içinde dağıtımının hijyenik koşullarda yapılması

2

 

c) Kişisel temizlik kurallarına uyulması

4

 

 

AP: Ağırlıklı puan

 

VP: Verilen puan

k) Kanalizasyon sistemlerinin herhangi bir kontaminasyona yol açmayacak şekilde tesis edilmiş olması

4

 

4-TEKNİK DONANIM, ALET,EKİPMAN

a) İşletmede kullanılan donanımın ısıya, buhara, asit, alkali ve tuz gibi maddelere dayanıklı olması

2

 

d) Çalışırken, başlık, ayak giysisi, temiz iş elbisesi, eldiven giyilmesi

2

 

l) İşletmede kullanılan suyun Türk Gıda Kodeksine uygun, sürekli ve yeterli olması

5

 

b) Gıda işyerlerinde kullanılan makineler, aletler ve diğer ekipmanın kolay temizlenebilir özellikte olması

1

 

e) Personele ait kişisel eşyanın, giysilerin, gıdaların işlendiği alanlara konulmaması

2

 

                           

Kontrol ve Denetim Ekibinin                                                                                                                                                                                                                   İşyeri Yetkilisi ve/veya Sorumlu Yöneticinin

Adı Soyadı     :                                                           Adı Soyadı     :                                           

Mesleği           :                                                                   Mesleği           :                                                                                         Görevi:

İmza               :                                                                     İmza                                      

 

GIDA SATIŞ ve TOPLU TÜKETİM YERLERİNE AİT DENETİM FORMU

 

İŞYERİ HAKKINDA BİLGİLER

Gıda satış (    )                               Toplu tüketim (     )         

İŞYERİNİN ÜNVANI:

SEKTÖRÜ:

İŞLETME SAHİBİNİN ADI SOYADI:

ADRESİ:

TELEFON:

RUHSAT NO’SU

KONTROL VE DENETİM TARİHİ:

 

KONTROL VE DENETİMİN AMACI

          RUTİN KONTROL VE DENETİM

          ŞİKAYET

          TAKİP

          DİĞER

 

 

A-GIDA GÜVENLİĞİ

AP

VP

 

AP

VP

 

1.Kirlenmiş, kokuşmuş, nitelikleri ve görünümü bozulmuş, bombaj yapmış kurtlu, küflü gıda maddelerinin tüketime sunulmaması

5

 

3.Gıda servisi ve toplu tüketim yapılan yerlerde bulaşık yıkama düzeninin sağlanması

2

 

 

2.Gıda maddesinin ambalajının yırtılmış, kırılmış, paslanmış olmaması

2

 

4.İşyerinde kullanılan suyun Türk Gıda Kodeksine uygun, sürekli ve yeterli olması

5

 

 

3.Etiket üzerinde belirtilen son kullanma tarihinin geçmiş olamaması

4

 

5.Yapılan işin ve işyerinin niteliğine uygun akar sıcak su bulunması (**)

5

 

 

4.Gıda maddeleri ile toksik ve temizlik malzemelerinin aynı yerlerde bulundurulmaması

2

 

6.Bina içi zemin ve duvarların yüzey temizliği ve dezenfeksiyonuna uygun koku yapmayacak ve insan sağlığını etkilemeyecek malzeme ile yapılması kaplanması ve temizliğinin sağlanması

4

 

 

5.Depolanan, sergilenen e tüketime sunulan her türlü gıda maddesinin üzerinde, niteliğini belirten ve varsa özel saklama koşullarını, ithalat veya üretim izninin tarih ve sayısını gösteren etiketin bulunması

4

 

7.Tavanın yoğunlaşma, damalama su birikmesi ve küf oluşmasına izin vermeyecek şekilde e kolay temizlenebilir olması

2

 

 

6.Soğuk ortamda bekletilmesi gereken gıda maddelerinin uygun soğutucularda satışa sunulması

5

 

8.Çöp ve her türlü atıkların konulacağı yeterli sayı ve büyüklükte ağzı kapalı yıkanabilir ve çöp torbası içeren çöp kovalarının bulundurulması

2

 

 

7.Ambalajsız satışa sunulan gıda maddelerinin açıkta satışının yapılmaması

4

 

9.İşyerinde akvaryum canlıları dışında gıda maddeleri e insanlarla temas edebilecek hayan bulundurulmaması

2

 

 

8.Depo ve satış yerlerinde gıda maddelerinin yerle temasını engelleyecek yerden en az 10 cm yükseklikte ızgaralar bulundurulması

2

 

10.Kapı pencere ve işyerinin iç kısımlarına yapılacak uygun donanımlarla sinek-böcek, haşere, kemirgen ve benzeri zararlının girişini engelleyecek önlem alınması

2

 

 

9.Gıdaların depolanması, hazırlanması, sergilenmesi e taşınması sırasında tekniğine uygun korunması

2

 

11.Duman, koku, is ve buharlaşmayı engelleyecek havalandırma düzeneğinin bulunması

2

 

 

B- PERSONEL HİJYENİ

 

 

12.Tuvalet ve lavabolarda temizliğin sağlanması (sabun, kağıt, havlu veya el kurutma makinasının) bulunması

2

 

 

1.Bulaşıcı hastalıklardan arınmış, taşıyıcı (portör) olmadığını gösterir sağlık raporlarının olması

5

 

13.Gün ışığı veya eşdeğer aydınlatmanın sağlanması

1

 

 

2.Ellerin temiz ve tırnaklarının kısa olması, açıkta yara, kesik olmaması

2

 

14.Yıkama suları ve diğer sıvı atıkların tahliyesini sağlayacak drenaj sisteminin olması

4

 

 

3.İstihdam edildiği birim ve görevin niteliğine uygun temiz iş kıyafeti giyilmesi

2

 

 

E- DİĞER

 

 

 

4.İlk yardım malzemesi bulunması

 

 

 

C- ALET EKİPMAN HİJYENİ

 

 

 

1.Malzeme, alet ve ekipmanın sağlam ve hijyenik olması

4

 

 

2.Malzeme alet ve ekipmanın gıda maddesi ile korozyona uğrayan materyalden yapılmış olmaması

2

 

1. İşyerinin faaliyetleri sırasında su, toprak e hava ile çevresinde bulunan diğer işyeri kurum ve kuruluştan etkilenmemesi ve buralarda çalışanların çevrede yaşayan e ikamet edenlerin sağlığını olumsuz yönde etkilememesi

4

 

 

3.Gıda ile temas eden plastik kapların kullanım izinli olması

2

 

 

4.Elle temas etme gerekliliği olan gıda maddelerinin satış ve servisinin uygun malzeme ve alet ekipmanla yapılması

2

 

 

5.Sıvı gıda maddelerinin uygun kapanmış e içindeki gıdanın niteliğini bozmayacak özellikteki kaplarda bulundurulması e kaplardan musluk aracığılıyla alınması

2

 

 

6.Derin dondurucu, soğutucu ve ısıtıcıların üzerinde termometre bulunması

1

 

* Bu hükümler büfe, bakkal, market, gıda pazarı, kuruyemişçi, kuru kahveci, baharatçı, kasap, et galerisi, av hayvanları satış yeri, balıkçı, çay ocağı gibi işyerlerinde zorunlu değildir.

 

** Bu hükümler büfe, bakkal, market, gıda pazarı, kuruyemişçi, kuru kahveci, baharatçı, çay ocağı gibi işyerlerinde zorunlu değildir.

 

 

 

7.Tek kullanımlık kapların tekrar kullanılmaması

2

 

 

D- İŞYERİ HİJYENİ

 

 

 

1.Yapılan işin e satışı yapılan gıda maddesinin özelliği ve niteliğine göre depo, muhafaza yeri, yıkama yeri muayene-kontrol yeri hazırlama yerinin ayrı olması

4

 

 

2.İdare bölümü, personel soyunma e giyinme yerleri, yemekhane, banyo ve tuvaletlerin gıda maddesinin satıldığı, sergilendiği e depolandığı yerden ayrı olması (*)

 

 

 

Kontrol ve Denetim Ekibinin        İşyeri Yetkilisi ve/veya Sorumlu Yöneticinin

Adı Soyadı:                                Adı Soyadı  :      Adı Soyadı

Mesleği:                                     Mesleği    :       Görevi:

İmza   :                                      İmza       :       İmza

Başa Dön

                                                                                                                       

DENETİM İÇİN ALINAN NUMUNELERİN

OLUMSUZ ÇIKMASI DURUMUNDA İTİRAZ HAKKI

 - İşyeri yetkilisi ve/veya sorumlu yöneticisi aşağıdaki esaslar dahilinde numuneye ait muayene ve analiz sonucuna itiraz eder. İtirazlar, yazılı olarak İl/İlçe Teşkilatı’na yapılır.

1.    İşyeri yetkilisi ve/veya sorumlu yöneticisinin numuneye ait muayene ve analiz sonuçlarına, kendilerine tebliğden itibaren azami 15 gün içerisinde itiraz hakkı mevcuttur.

Raf ömrü 15 günden az olan gıdalar için, işyeri sahibi ve/veya sorumlu yöneticisinin kontrol ve denetim raporunda belirtilen raf ömrü süresi içerisinde, itiraz hakkı bulunmaktadır. İşyeri sahibi ve/veya sorumlu yöneticisinin numune alımı sırasında yazılı başvurusu olması durumunda, birinci analiz numunesi ile eş zamanlı olarak masrafları firma tarafından karşılanmak üzere şahit numune de analiz yaptırmak üzere İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığın görevlendirdiği yetkili laboratuara gönderilir.

2.    Numuneye ait muayene ve analiz sonuçlarına itiraz edildiğinde, şahit numunenin muayene ve analizi, Bakanlığın yetkilendirdiği laboratuarda yaptırılır. Şahit numune muayene ve analizinde birinci muayene ve analiz sonuçlarında mevzuata uygun olmayanların analizi yaptırılır. Şahit numuneye ait muayene ve analiz sonuçları kesin olup, verilecek karara esas teşkil eder. İtiraz durumunda, şahit numunenin analiz ücreti işyerince ilgili laboratuara ödenir.

3.    Şahit numunenin Muayene ve Analiz Raporunun değerlendirilmesinin olumsuz olması halinde 5179 sayılı Kanuna göre cezai işlem uygulanır.

4.    Satış ve toplu tüketim yerlerinde yapılan denetim ve alınan numunelerin sonuçlarına itiraz hakkı konusunda;

a) İtirazlar en geç yedi gün içinde yapılır ve bir ay içerisinde sonuçlandırılır. Raf ömrü 7 günden az olan gıdalar için denetim sırasında satış ve toplu tüketim yerinin üretim yeri ile temasa geçmesi sağlanır. Bu durumda itiraz hakkı her ikisine de kullandırılır. İşyeri yetkilisi tarafından, itiraz hakkını kullanmak istediğini belirten dilekçe ile birlikte analiz ücretini ödediğine dair belgenin aynı gün içerisinde İl Müdürlüğüne ibraz edilmesi durumunda şahit numune İl Müdürlüğünce yetkili laboratuara gönderilir. İşyeri sahibi ve/veya sorumlu yöneticisinin numune alımı sırasında yazılı başvurusu olması durumunda, birinci analiz numunesi ile eş zamanlı olarak şahit numune de analiz yaptırmak üzere yetkili laboratuara gönderilir.

b) Raf ömrü 7 günden fazla olan gıdalar için ilk numunenin sonucu beklenir. Raf ömrü dikkate alınarak muayene ve analiz işlemlerinin hızlandırılması için ilgili laboratuar ile temasa geçilir. Numune sonucunun olumsuz olması durumunda; olumsuzluk satış ve toplu tüketim yerinden kaynaklanıyorsa, satış veya toplu tüketim yerine, olumsuzluk üretim yerinden kaynaklanıyorsa, üretimin yapıldığı işyerine itiraz hakkı kullandırılır. Şahit numune, numuneyi alan İl Müdürlüğü tarafından muayene ve analiz için Bakanlığın yetkilendirdiği laboratuara gönderilir. Yapılacak analizlere ait ücretler itiraz eden tarafından ödenir.

Başa Dön

                                                                                                                           

ÖRNEK SORUMLU YÖNETİCİ SÖZLEŞMESİ
Madde 1- Bu sözleşme bir taraftan ................................................... (İşveren olarak anılacaktır) diğer taraftan.......................................... (Sorumlu Yönetici olarak anılacaktır) arasında yapılan Sorumlu Yöneticilik antlaşmasının şartlarını belirler.
Madde 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU
Sözleşmenin konusu İşveren’e ait .............................. İli .................................. İlçesi sınırları içinde bulunan ........................................................................ işletmede Sorumlu Yönetici olarak görev alacak …...................................................... in görev, yetki, sorumluluk ve özlük hakları ile İşveren’in sorumluluklarını kapsar.
Madde 3- TARAFLAR
İşveren :..............................................................................................
İşyeri :..............................................................................................
Tel :.......................................................
Fax :.......................................................
Sorumlu Yönetici :..............................................................................................
Mezun Olduğu Okul :..............................................................................................
Diploma No :......................................................
Lisans No :......................................................
Bağlı Olduğu Oda No :.......................................................
İkametgah Adresi :..............................................................................................
:..............................................................................................
:..............................................................................................
Madde 4- YASAL DAYANAK
4128 Sayılı Kanunla adı geçen kararnameyi değiştiren 560 Sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK, Türk Gıda Kodeksi ile ilgili kanun, tüzük yönetmelik, tebliğ ve talimatlar.
Madde 5- SORUMLU YÖNETİCİNİN GÖREVLERİ
Sorumlu yönetici aşağıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde işveren ile birlikte müştereken sorumludur.
5.1. İşletmenin hijyen ve sanitasyonunun devamlılığının sağlanması,
5.2. Uğraş konusu gıda mamullerinin sağlıklı ve 560 sayılı KHK, Türk Gıda Kodeksi ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve talimatlardaki niteliklere uygun olmasını temin etmek,
5.3. İşletmede çalışan işçi ve diğer personelin sağlık kontrollerinin yapılmasını ve devamlılığını sağlamak ve izlemek,
5.4. İşçilerin üretim konusunda eğitimini sağlamak,
5.5. Haşere ve Kemirici mücadelesini sağlamak,
5.6. Su Hijyenini sağlamak,
5.7. Gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak,
5.8. İş güvenliğinin sağlanması konusunda İşverene önerilerde bulunmak.
Madde 6- SORUMLU YÖNETİCİNİN YETKİLERİ
Sorumlu Yönetici madde 5’de belirtilen görevlerin yapımında ve aksatılmadan yürütülmesinde gerekli her türlü araç-gereç imkanı İşveren’den ve/veya sorumlusundan istemeye, hizmetle ilgili bu isteklerinin yerine getirilmediği takdirde durumu ilgili bakanlıklara ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Oda’sına bildirmeye yetkilidir.
Madde 7- SORUMLU YÖNETİCİNİN SORUMLULUKLARI
Sorumlu Yönetici görev aldığı işletmede madde 5’de belirtilen hizmetlerin düzenli yürütülmesinden TMMOB Ziraat mühendisleri Oda’sına, işverenle birlikte olmak üzere ilgili bakanlıklara karşı sorumludur.
Madde 8- İŞVERENİN SORUMLULUKLARI
İşveren, Sorumlu Yönetici tarafından uygun görülmeyen mamulün satışının yapılmasından, Sorumlu Yöneticinin görevini yerine getirirken her türlü araç-gereç isteklerinin karşılanmasından, ürünlerin pazarlama aşamasında alıcıların zarara uğradığını iddia ederek açacakları davalar ile doğabilecek maddi ve manevi tazminatlardan sorumludur.
Madde 9 – SORUMLU YÖNETİCİNİN ÖZLÜK HAKLARI
9.1. 60 beygir gücünün altındaki veya 15 kişiden az işçi çalıştıran işletmeler sorumlu yöneticiye, sigorta, vergi vb kesintiler dışında 100 000 000 TL aylık net ücret ödeyeceklerdir.
9.2. Adı geçen işletmeler, sorumlu yönetici ücretini her ayın en geç beşinci gününe kadar ..................Bankası, ...........Şubesi,...............hesabına yatırılacaktır.
9.3. Aylık ücretin bir ay yatırılmaması halinde sorumlu yönetici bunu gerekçe göstererek sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilir ve bu durumda sözleşme süresi boyunca ödenecek ücretler muaceliyet kespeder. Sorumlu yönetici icra organları aracılığı ile alacaklarının takibini yapar.
9.4. Sorumlu Yönetici resmi tatiller dışında .................. günü o yörede uygulanan mesai saatleri içinde çalışacaktır.
9.5. Taraflar çalışma süresinin tümün de 4857 Sayılı İş Kanunu ile 608 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ilgili maddelerine uymak zorundadır.
9.6. 60 beygir gücünün altındaki ve/ veya 15 kişiden az işçi çalıştıran işletmeler sorumlu yönetici için her ay için en az 6 gün sigorta primi ödeyecektir.
9.7. Sorumlu yöneticiler, 4758 Sayılı Yasa gereğince yıllık izin kullanırlar. Yasa gereği hakedilen izin çalışılan işyeri adedine uygun olarak kullanılır. Sorumlu yönetici izinli olduğu günleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il/ilçe müdürlükleri ve Ziraat Mühendisleri Odası’na yazılı olarak bildirir.
Madde 10 – SORUMLU YÖNETİCİ’NİN ATANMASI
Sorumlu Yöneticinin atanması, TMMOB Ziraat Mühendisleri Oda’sı Genel Merkezinden alınacak Sorumlu Yöneticilik belgesi üzerinden noter onaylı sözleşme ile yapılır.
Sorumlu Yöneticilik Belgesinin işyerinde görülebilecek bir yerde bulundurulması esastır.
Madde 11 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
Bu sözleşme süresi imza tarihinden itibaren 1(bir) yıldır. Sözleşme süresinin bitim tarihinden en az bir ay önce tarafların noter ilamı ile sözleşmeyi sona erdireceklerini bildirmemeleri halinde bir yıl uzar bu durumda sorumlu yönetici ücreti TÜFE oranından az olmamak üzere arttırılır.
Madde 12 – FESİH
12.1. Taraflar karşılıklı olarak anlaştıkları takdirde sözleşmeyi süresinden önce fesh edebilirler.
12.2. Sözleşmenin tek yanlı feshinde taraflar bir ay önceden yazılı bildirimde bulunacaklardır. Bu durumda Sorumlu Yöneticiye bir aylık bildirim süresi içinde peşin ödenen aylık ücret işveren tarafından geriye istenemez.
12.3. Sözleşmenin fesh edilmesi halinde durum, işverence Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve/veya İlçe Müdürlüğüne bildirilir. Sorumlu yönetici ise TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’na ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve/veya İlçe Müdürlüğüne sorumlu yöneticilikten ayrıldığını gösterir belgeyi gönderir.
Madde 13 – BAĞIMLILIK
Sorumlu Yönetici yukarıda 5,6 ve 7. Maddede belirtilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken doğrudan işverene bağlıdır.
Madde 14 - İHTİLAFLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların hallinde..........................................
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 II.
SORUMLU YÖNETİCİ SÖZLEŞMESİ
 
 
1-  Bu sözleşme; bir taraftan ...........................................................................................
     diğer  tarafları ..............................................................................................sorumlu
     Yönetici arasında yapılan iş anlaşmasının şartlarını belirler.
2-  Sözleşmenin konusu, ...................................... ‘ nın Kırklareli  İli ................................... İlçesinde sahibi bulunduğu
 “.................................................”tesisinin .................................. işinde çalıştıracağı.................................................. diplomasına / Belgesine sahip ..................................... ‘ run   görev yetki ve    sorumluluklarının belirlenmesidir.
3-  Tarafların Adresi  : .......................................................................................................
      İşyeri               :  .......................................................................................................
      Tel                   :  ......................................................................................................
      Fax                              :  ...................................................................................................... SORUMLU YÖNETİCİ
 ADI – SOYADI  :  ......................................................................................................
 MEZUN OLDUĞU OKUL :  ......................................................................................................
 ALDIĞI EĞİTİM         : .....................................................................................................
 BELGE NO                  : ........................................................................................................
 İKAMET ADRESİ       : .......................................................................................................
 
4- Sorumlu Yönetici ; 5179 Sayılı “ Gıdaların Üretimi ve Denetlenmesine Dair  Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun“  ve “Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik” ve ilgili Yasal Mevzuatta  belirtilen  esas ve usullerin yerine getirilmesinden işyeri sahibi / temsilcisi ile birlikte sorumludur. İşletmenin devamlı genel sağlık şartlarına uygun düzeyde tutulmasının sağlamak, üretilecek ürünlerin Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretimden, muhafazasından, dağıtımdan sorumlu olarak çalışacaktır. 
 5-  Sorumlu Yöneticinin Yetki ve Sorumlulukları
a) Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerindeki üretim zincirinden tüzel kişiliğin yasal temsilcisi sorumlu yöneticisi ile birlikte sorumludur.
b) İş yerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu sağlamak ve tespit ettiği eksiklikleri bir rapor hâlinde tüzel kişiliğin yasal temsilcisine bildirerek giderilmesini temin etmek.
c) Üretim ile ilgili tüm kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak.
d) Yetkili makam tarafından iş yeri denetiminde görevlendirilen denetçilere, işverenle birlikte gerekli kolaylığı sağlamak ve istenen bilgi ve belgeleri sunmak.
e) Çalışan personelin sağlık ile ilgili kontrollerini yaptırmak, meslekî bir hastalığın veya iş ile ilgili bir hastalığın tespiti hâlinde koruyucu tedbirlerin acilen alınması ve bununla ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
f) İş yerinde hijyenik bir ortamın oluşturulması, çalışan personelin sağlığının korunması ve eğitimi ile yan ürünlerin uygun şekilde tahliyesi ve oluşan atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden izole, bertaraf ve tahliye edilmesinden işverenle birlikte sorumludur.
g) Sorumlu yönetici işten ayrılmak istediği takdirde bir ay önceden çalıştığı iş yeri idaresine ve iş yerinin bulunduğu yerdeki ilgili mercie yazılı olarak bildirmek zorundadır. Sorumlu yöneticinin işten çıkartılmak istenmesi hâlinde aynı işlemlerin iş yeri idaresince yapılması ve bu sure zarfında yeni bir sorumlu yönetici istihdamının yapılması zorunludur.
7- Sorumlu Yönetici işyerinde konuları saatlere uygun çalışacaktır. Çalışma saatleri şöyledir: ……………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
8- Sorumlu Yönetici  başka bir işle iştigal edemez ve başka bir il sınırları içinde çalışamaz.
9- Bu Sözleşme ..../..../200... tarihinde bir sayfa halinde ...... nüsha tanzim edilmiş olup …../…../200… tarihine kadar geçerlidir.
10- İtilaf halinde ..................................................................... Mahkemesi yetkilidir.
 
İŞYERİ SAHİBİ / TEMSİLCİSİ                           SORUMLU YÖNETİCİ
Adı - Soyadı   :                                              Adı - Soyadı   :
Kaşe , İmza   :                                              İmza             :
    
III.
SORUMLU YÖNETİCİ SÖZLEŞMESİ
 
1- Bu sözleşme; bir taraftan ....................................................................................................
     diğer tarafları ........................................................................... sorumlu Yönetici arasında yapılan iş anlaşmasının şartlarını belirler.
2- Sözleşmenin konusu, ....................................................... ‘nın Ordu İli ..................... İlçesinde sahibi       bulunduğu “ .................................. “ tesisinin ........................ işinde çalıştıracağı ..................................
...........................diplomasına / Belgesine sahip .............................’ run görev yetki ve sorumluluklarının belirlenmesidir.
3- Tarafların  Adresi : ...................................................................................................
     İşyeri                    : ...................................................................................................
     Tel                        : ...................................................................................................
     Fax                       : ...................................................................................................
SORUMLU YÖNETİCİ
  ADI - SOYADI : ...................................................................................................
  MEZUN OLDUĞU OKUL : ...................................................................................................
  ALDIĞI EĞİTİM          : ...................................................................................................
  BELGE NO                   : ....................................................................................................
  İKAMET ADRESİ        : ....................................................................................................
        4-Sorumlu Yönetici  ;  5179 Sayılı “ Gıdaların Üretimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun “ ve “Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin  Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik “ ile 05.01.2005 tarih ve 25694 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren “ Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik “ lerdeki ilgili Yasal Mevzuatta belirtilen esas ve usullerin yerine getirilmesinden iş yeri sahibi / temsilcisi ile birlikte sorumludur. İşletmenin  devamlı genel sağlık şartlarına uygun düzeyde tutulmasını sağlamak, üretilecek ürünlerin Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretiminden, muhafazasından, dağıtımdan sorumlu olarak çalışacaktır.
     5- Sorumlu Yöneticinin Yetki ve Sorumlulukları
           a) Kırmızı Et ve Et Ürünleri Tesisleri ile ilgili yönetmelik kapsamındaki tesislerin; yönetmelik hükümlerine ve gıda mevzuatına uygun faaliyet göstermesinden, et sakatat ve ürünlerinin sağlığa uygun bir şekilde üretilmesi, etlerin parçalanması, soğutulması, muhafazası, ambalajlanması, paketlenmesi, nakledilmesi, çalışan personelin sağlık kontrolü ve eğitimi, yan ürünler ile oluşan atık ve artıkların uygun şekilde tahliyesinden işverenle birlikte sorumludur.
          b) Kesilen hayvanların sayısı, elde edilen et miktarı, tespit edilen hastalıklar ve şüpheli şarta tabi ve imha edilecek et sakatat ve yan ürünlere yapılan işlemler ve tesisin faaliyet konusu ile ilgili tüm kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamaktır.
         c)  Tesis sahibi, sorumlu yöneticinin görevlerini yerine getirmesinden kullanacağı her  türlü araç, gereç ve imkanı sağlamak zorundadır.
         d)  Sorumlu Yönetici işten ayrılmak istediği takdirde bu durumu bir ay önceden çalıştığı tesis idaresine ve tesisin bulunduğu yerdeki yetkili merciye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Sorumlu Yöneticinin işten çıkartılmak istenmesi halinde aynı işlemlerin tesis idaresince  yapılması ve bu süre içerisinde yeni bir sorumlu yöneticinin istihdamı zorunludur.
          e)  3. Sınıf Mezbahalarda sorumlu yönetici aynı zamanda muayene veteriner hekimi olarak da görev yapabilir.
6- Sorumlu Yönetici işyerinde konulan saatlere uygun çalışacaktır. Çalışma saatleri şöyledir: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
7- Sorumlu Yönetici başka bir işle iştigal edemez ve başka il sınırları içinde çalışamaz.
8- Bu sözleşme  …/…/200.. tarihinde iki sayfa halinde …. Nüsha tanzim edilmiş olup …/…/200 tarihine kadar geçerlidir.
9- İtilaf halinde …………………………………………… Mahkemesi yetkilidir.
 
İŞYERİ SAHİBİ / TEMSİLCİSİ                            SORUMLU YÖNETİCİ
Adı - Soyadı  :                                                        Adı - Soyadı  :
Kaşe , İmza   :                                                         Kaşe , İmza   :                                                            
KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİNDE
( Mezbaha, Soğuk Depo, Et Parçalama, Mamul Madde Üretim, Ambalajlama ve Paketleme ) ÇALIŞAN SORUMLU YÖNETİCİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI :
             05.01.2005 tarih ve 25691 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” in 17.maddesine  göre; bu yönetmelik kapsamındaki tesislerde sorumlu yönetici çalıştırılması zorunludur.
             Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinde istihdam ettirilecek sorumlu yöneticinin meslek grupları;
Kombina ve mezbahalarda; Veteriner Hekimi
Soğuk Depo, Et Parçalama, Mamul Madde, Üretim, Ambalajlama ve Paketleme Tesislerinde;
Veteriner Hekim, gıda mühendisi ve zootekni bölümü mezunları olmalıdır.
 Sorumlu Yöneticinin Görevleri, Sorumlulukları ve Göreve Başlamasıyla İlgili Hususlar :
      1-Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesisleri ile ilgili yönetmelik kapsamındaki tesislerin; yönetmelik hükümlerine ve gıda mevzuatına uygun faaliyet göstermesinden, et sakatat ve ürünlerinin sağlığa uygun bir şekilde üretilmesi, etlerin parçalanması, soğutulması, muhafazası, ambalajlanması, paketlenmesi, nakledilmesi, çalışan personelin sağlık kontrolü ve eğitimi, yan ürünler ile oluşan atık ve artıkların uygun şekilde tahliyesinden işverenle birlikte sorumludur.
   2-Kesilen hayvanların sayısı, elde edilen et miktarı, tespit edilen hastalıklar ve şüpheli şarta tabi ve imha edilecek et sakatat ve yan ürünlere yapılan işlemler ve tesisin faaliyet konusu ile ilgili tüm kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamaktır.
    3-Tesis sahibi, sorumlu yöneticinin görevlerini yerine getirmesinden kullanacağı her  türlü araç, gereç ve imkanı sağlamak zorundadır.
    4-Sorumlu Yönetici işten ayrılmak istediği takdirde bu durumu bir ay önceden çalıştığı tesis idaresine ve tesisin bulunduğu yerdeki yetkili merciye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Sorumlu Yöneticinin işten çıkartılmak istenmesi halinde aynı işlemlerin tesis idaresince  yapılması ve bu süre içerisinde yeni bir sorumlu yöneticinin istihdamı zorunludur.
    5-Sorumlu Yönetici başka bir işle iştigal edemez ve başka il sınırları içinde çalışamaz.
    6-3. Sınıf Mezbahalarda sorumlu yönetici aynı zamanda muayene veteriner hekimi olarak da görev yapabilir.
 Sorumlu Yöneticinin göreve başlaması, kayıtlı bulunduğu meslek odasından alınacak
 belge üzerine, noter onaylı sözleşme ile yapılır. Noter onaylı sözleşmede, sözleşme süresi ile çalışma gün ve saatleri belirtilmelidir. Yapılan sözleşmenin bir örneği sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde yetkili merciye gönderilir.
 
 
İŞYERİ SAHİBİ / TEMSİLCİSİ                            SORUMLU YÖNETİCİ
Adı - Soyadı  :                                                        Adı - Soyadı  :
Kaşe , İmza   :                                                         Kaşe , İmza   :                     
 
 
Başa Dön