YEM İŞLETMELERİNE   KAYIT VE ONAY BELGESİ DÜZENLENMESİ 

Yem Kayıt  Belgesi verilmesi ile ilgili yöntem ve genel esaslar :

 

Yem bayisi olarak yetki almak isteyen kişi veya kuruluşlar aşağıdaki belgelerden oluşan dosya ile tesislerinin bulunduğu İl Müdürlüğüne başvurur.

a)Yetkili idare tarafından düzenlenen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nın faaliyet konusunda yem ile ilgili yapacağı faaliyet yer almalıdır. (Örnek: yem üretimi,yem satışı, yem deposu v.s. aslı gibi onaylı olacak).

b)Yem Hijyen Yönetmeliğin,EK-4 Yem İşletmesi İçin Kayıt/Onay Başvuru Formu doldurulacak. 

 

Yem İşletmelerinin Onayı verilmesi ile ilgili yöntem ve genel esaslar:

 

Aşağıda belirtilen konularda faaliyet gösteren yem işletmecileri, faaliyette geçmeden önce Bakanlıktan onay alır. Onaya tabi yem işletmeleri Bakanlıktan onay almadan faaliyet gösteremez.

a)      Yem katkı maddeleri ve veya biyoproteinleri piyasaya sunan işletmeler,

b)Yem katkı maddelerinden premiksi piyasaya sunan işletmeler,Yem bayisi olarak yetki almak isteyen kişi veya kuruluşlar aşağıdaki belgelerden oluşan dosya ile tesislerinin bulunduğu İl Müdürlüğüne başvurur.

c) Yem işletmelerinin onayı için;

 

      1.Yem Hijyen Yönetmeliği EK-4 Yem İşletmesi İçin Kayıt/Onay Başvuru Formu doldurulacak.

       2.Yetkili idare tarafından düzenlenen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nın faaliyet konusunda yem ile ilgili yapacağı faaliyet yer almalıdır. (Örnek: yem üretimi, yem satışı, yem deposu v.s.) aslı gibi onaylı olacak.

      3. Yapı Kullanım İzin Belgesi (aslı gibi onaylı)

      4. İş akış diyagramı. 

 

Yem Hijyeni Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 27.12.2011 tarihten önce Beyana veya Tescile Tabi Yemlerin Depolama ve Satış Yeri Ruhsatnamesi almış olanlar en geç, 01.01.2013 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze ilgili evraklar ile başvurmak zorundadır. Başvuru yapılmadığı takdirde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun 41. Maddesine göre idari para cezası uygulanacaktır.

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.